Plana web d'en Josep Gregori i Font   Entrenador RFETA Llic 822  


 
L'arc de politges
 
Un estàndard de rendiment
 
8 - El test AMO

El test AMO segueix la norma F1544-94 (actualitzada en la F1544-99) de l' American Society for Testing and Materials, coneguda per l'acrònim ASTM, i és responsabilitat del subcomitè F08.16 sobre Material d'Arqueria, que pertany al Comitè F08 sobre Equipament Esportiu de la mateixa ASTM. La darrera versió de la norma fou aprovada el novembre de 1999, i publicada el febrer de 2000.

Segons s'encarrega d'aclarir la norma en el seu punt primer :

  • L'especificació cobreix la tècnica del test per a la determinació d'un índex de velocitat d'un arc.
  • Aquesta especificació donarà una certificació de prestacions; és a dir, la velocitat a la que un arc donat llençarà una fletxa d'un pes específic sota condicions estàndard.
  • Aquesta especificació no està destinada a donar cap avaluació estructural o d'enginyeria de l'arc, que pugui determinar el grau d'adequació a l'us a que està destinat, seguretat de funcionament, o qualsevol altre atribut que no sigui el ja mencionat.
per tant ens dóna una velocitat de fletxa en unes condicions estàndard i res més.

Definicions :

Obertura AMO : la distància a la complerta obertura de l'arquer mesurada des del punt d'enfletxat en la corda, a una línea vertical a travers del punt de pivot de l'empunyadura de l'arc més 1 ¾ polzades (44mm).

Obertura a punt de pressió : la distància a la complerta obertura de l'arquer mesurada des del punt d'enfletxat en la corda, a una línea vertical a travers del punt de pivot de l'empunyadura de l'arc.

Corba tracció - força : el gràfic generat al enregistrar la força de tracció d'un arc a intervals d'una polzada o menys, des de la posició de repòs, a travers de la potència de l'arc i fins al centre de la vall (si n'hi ha), per tal de revelar les característiques d'emmagatzemament d'energia de l'arc.

Índex de velocitat : la velocitat inicial d'una fletxa de 540 grains (34.99 grams) disparada per un arc disposat a una força de pic de 60 lliures i a una obertura AMO de 30 polzades. (La F1544-99 dóna ademés un altre índex de velocitat per a una fletxa de 360 grains, tirada en les mateixes condicions.)

Màquina de tirar : un instrument, equipat de disparador mecànic, que assegura un arc i dispara una fletxa per a obtenir resultats altament repetitius per a diversos propòsits de prova.

Energia emmagatzemada : l'energia necessària per a obrir l'arc des de la seva posició de repòs fins a obertura total, usualment expressada en lliures×peu.

El test es composa dels següents passos :

1 - S'ajusta la força de pic de l'arc a 60 ± 1 lliures, i se situa la vall a 30 ± ¾ polzades AMO (o 28¼ ± ¾ polzades des del punt de pressió). Tot seguit es mesura i s'enregistra la força de tracció a increments d'una polzada (com a màxim) des de la posició de repòs fins a les 30 polzades d'obertura AMO. D'aquesta corba s'en determina la força de pic, i la força necessària per mantenir l'arc obert a l'obertura estàndard de 30 polzades AMO.

2 - Se selecciona una fletxa amb el tub, material, duresa i talla que correspongui a la força de pic estàndard, i se li ajusta el pes a 540±0.5 grains. La fletxa no cal que estigui emplumada.

3 - Se situa l'arc a la màquina de tirar amb un disparador mecànic. Es disposa l'obertura de la màquina a 30±1/16 polzades AMO. I se situa el primer sensor del cronògraf que ha de mesurar la velocitat de la fletxa a 36 polzades del punt de pivot de l'empunyadura de l'arc.

4 - Es mesuren en el cronògraf un mínim de cinc tirs, emprant la fletxa de prova estàndard, per a obtenir un promig de velocitat satisfactori. Els valors de velocitat de tots els tirs hauran d'estar compresos dins un marge de ±2 ft/s.

5 - En arcs on la força de pic (potència) no sigui ben ajustable, la mesurada en la prova, Fpic, pot resultar diferent de l'estàndard de 60 lb, en aquest cas caldrà corregir la velocitat promig obtesa del cronògraf com :

Vcor =  V × 60 / Fpic

 

Com a conclusió el test AMO es limita a donar un 'índex de velocitat' en unes condicions estàndard. No hi ha cap mesura de rendiment, ni d'altres prestacions.

La revisió F1544-99 dóna dos 'índex de velocitat', un com ara per a una fletxa de 540 grains, i un altre per a una fletxa de 360 grains (més adequada al material emprat actualment), sota les mateixes condicions.

La correcció de velocitat quan la força de pic no és de 60 lb, en la ASTM F1544-99, és la següent :

on Ftest és la força de pic realment emprada en el test.

El poder disposar de les velocitats per a dos pesos de fletxa diferent donarà millors pistes sobre la capacitat de l'arc, i ens permetrà entre altres coses estimar la massa virtual, l'energia potencial elàstica emmagatzemada, i el rendiment per a cada pes de fletxa que correspon a l'arc estudiat. (Vegeu els apartats 5 i 6 d'aquest treball per les equacions relacionades.)


9 de juny de 1999
revisat a 25 de novembre de 2000.


NOTA : Aquest article no és més que una divulgació del contingut de la norma ASTM F1544. En cap cas pot prendre's el present escrit ni com a normatiu, ni com a referència a citar fora del seu contexte. A qui calgui recórrer a l'estandard AMO amb finalitats tècniques i/o comercials haurà de fer-ho al text original escrit, editat i distribuït per la pròpia ASTM.


Vincle Anterior Retorn a Articles Vincle    

 


 
© JGiF