Plana web d'en Josep Gregori i Font   Entrenador RFETA Llic 822  


 
BALÍSTICA EXTERNA de les FLETXES
 
Balística externa en el buit
 
Us del full de càlcul

Ja hem vist en el capítol precedent les equacions que governen el moviment d'un projectil en el buit, i com traslladar-les a un senzill full de càlcul. Ens ocuparem aquí de mostrar els usos d'aquest full de càlcul.


Fig 1 : Trajectòria en el buit

Només cal entrar les dades següents :

  • La velocitat inicial Vo, en fps, en la casella F3.
  • La inclinació en graus de la línia de visió a la diana, b, en la casella F6.
  • L'elevació del tir a, en graus, en la casella F5.
  • L'increment de distància, Dx, entre files de la trajectòria si el volem diferent de 2 m, en la casella F12.

Acabades d'entrar aquestes dades ja ens apareix en la casella H5 l'abcisa de l'impacte, Xz. I en la casella H9 la distància total de l'impacte, OZ. Si el valor de la inclinació de la línia de visió que hem donat és 0, els valors de Xz i OZ seran exactes, en altre cas seran només una primera aproximació. Llavors veurem en la casella de columna L de la fila que dóna la distància que ens interessa quin ha estat l'error l'impacte en cm, en funció del què corregirem el valor de la casella F5. Els valors de la columna L són la distància vertical entre la fletxa i la línia de visió a la diana, en cm, per cada punt de la trajectòria. 

De fet és molt simple perquè acabades d'entrar les dades, ja tindrem en la columna M les elevacions de mira correctes per tirs en pla. I en la columna O una primera aproximació per la inclinació de la línia de visió que hàgim donat.

Podeu experimentar amb diferentes velocitats i inclinacions, per veure com canvia el comportament de la fletxa. Veureu com per velocitats relativament altes, i inclinacions moderades de la línia de visió a la diana, l'elevació de mira per un tir en pendent es correspon amb notable exactitud amb l'elevació per un tir en pla sobre la distància horitzontal que ens separa de la diana. Mentre que per velocitats més baixes i/o inclinacions més extremes les discrepàncies es van fent més notables.

Per tal que podeu usar velocitats aproximades, si no és que coneixeu la que us dóna el vostre arc, considereu els següents intervals pràctics segons el vostre equipament :

  • Politges, 30", 70#, fletxa de 350 grains . . . . . . 280 a 310 fps
  • Politges, 28", 60#, fletxa de 330 grains . . . . . . 250 a 270 fps
  • Recorbat llarc, 28", 40#, fletxa de 280 grains . . 180 a 210 fps
  • Recorbat caça, 28", 50#, fletxa de 400 grains . . 170 a 200 fps
  • Long bow, 28", 60#, fletxa de 500 grains . . . . . 140 a 180 fps

Vegeu en el següent capítol la influència de l'atmòsfera sobre la trajectòria.


 
5 de gener de 2003
Vincle Anterior Retorn a Articles Vincle Següent Vincle

 


 
© JGiF