Plana web d'en Josep Gregori i Font   Entrenador RFETA Llic 822   ROPEC 024407  


 
Càlcul de l'escala del visor

 

En tir de camp o de bosc ens cal poder disposar de la mida del visor a qualsevol distància. Quan tenim l'arc ajustat prendrem mides entre 10 i 60 metres cada 5 metres per poder disposar de prou precisió. Això representa una feinada cada cop que modifiquem res en l'arc, sigui l'alçada del diòpter, la posició del punt d'encaix de la fletxa sobre la corda, reparar el reposa fletxes, o mil coses que ens passen just quan s'acosta una competció important.

Malgrat que res no subtitueix l'acurada presa de mides a cada distÓncia podem aproximar la funció que controla l'escala del visor, tenint en compte dos efectes, el de la paralaxa i el de la paràbola. El primer efecte és degut a la diferent alçada entre la fletxa i la línia de la vista a centre diana; aquest efecte fa que a distàncies curtes en aproximar-nos a la diana hàgim de baixar visor en comptes de pujar-lo. El segon efecte es degut a la gravetat, i causa que el visor hagi de moure's avall a mesura que ens distanciem de la diana.


Efecte de paralaxa

La funció següent s'ajusta molt bÚ al comportament empíric del visor:

La funció es composa de la suma de tres termes que representen tres efectes, el primer degut a la posició del 0 en l'escala del visor, el segon l'efecte paralaxa, i el tercer l'efecte parÓbola.

Aquesta és una funció amb tres coeficients, a, b i c que podem obtenir a partir de les mides de com a mínim tres distÓncies per regressiˇ.

Aquest mètode permet corregir errors en la la presa de mides sempre que disposem de prou valors, diguem entre 10 i 60 metres cada 10 metres. Encara que amb menys valors tambÚ funciona, sempre que siguin mÚs de tres.


Atenent a la geometria del nostre arc també podem aproximar-nos als valors d'aquests tres coeficients. Ens calen dues mesures sobre l'arc, que anomenarem h i d. La primera és la distància vertical (en cm) entre el centre del di˛pter amb l'arc obert a plena tracció i el centre de la fletxa. La segona la distància horitzontal (en cm) entre el centre del diòpter amb l'arc obert a plena tracció i el punt del visor.


Mides sobre l'arc a mur

També ens caldran dues mides del visor, una a distància curta D1, diguem 10m, i una altra a distància llarga D2, diguem 60m. Aquestes mides seran v1 i v2 en mm sobre l'escala el visor.

A partir d'aquests valors podem calcular els tres coeficients de la funció com:

Aquí podeu baixar-vos un excel que us facilitarà la feina, i us proporcionarà un conjunt complet de mides de visor. Nomès cal seguir-ne les instruccions.


17 d'agost de 2018


 


 
© JGiF