Arrowhead del Fort de Bellegarde, 2005 Plana web d'en Josep Gregori i Font   Entrenador RFETA Llic 822   ROPEC 024407  


Inici
 
Presentació
 
Documents
 
Guiatge
 
Històric
 
Bibliografia
 
Vincles d'interès
 
Avís Legal

 

 
Lectures recomanades

Manual Entrenador FITA
Vegeu el capítol 9
Planificació pràctiques
1MB, 18pg.
 

ESPAI de GUIATGE

No tinc ningú a prop que m'ajudi. Es pot entrenar sol ?

Els arquers tendim a dir entrenament de qualsevol activitat que impliqui tirar fletxes, que no sigui una competició. Però tirar fletxes no és necessàriament entrenar. És més, podem estar aconseguint el contrari del que perseguim, que és millorar en els nostres resultats en competició. Alerta, podem no estar fent altre cosa que entrenar a fer-ho malament!

Entrenar representa treballar en solitud, o amb l'assistència d'un tècnic, segons un pla específic en el que s'enumeren totes les habilitats a treballar, l'ordre en que es farà, el procediment a seguir en cadescuna, i els sistemes d'avaluació implicats. Per altra banda contindrà també una planificació de càrregues que respecti els principis fonamentals de l'entrenament esportiu, atenent a uns objectius fixats en la temporada, o a més llarg termini.

La premisa més important per a l'aprofitament d'una sessió de pràctiques és el clar coneixement del que es vol treballar en la sessió. Cal que sigui una habilitat concreta i ben definida, sobre la que tinguem el màxim d'informació disponible, i n'entenguem la tècnica bàsica. Hem de tenir, i entendre, el model a "copiar".

La segona és saber estructurar la sessió per tal d'acostar-nos progressivament al domini de l'habilitat en estudi.

I la tercera és disposar d'un sistema d'avaluació que ens permeti valorar els progressos.

La informació i el coneixement els treurem necessàriament d'un curs o de la documentació disponible. Sempre el millor serà fer un curs, on rebreu les explicacions oportunes i tindreu l'oportunitat d'aclarir dubtes, per després continuar documentant-vos amb la bibliografía més actual a la que tingueu accés. Els coneixements no sobren mai, i són la base que orientarà les vostres passes.

Sempre podeu preguntar a companys més avançats, per tal que us orientin sobre un tema que no teniu clar, però recordeu que les personalitzacions en el tir amb arc fan difícil que un arquer pugui transmetre a un altre solucions fàcilment aplicables. Per altre banda, tingueu present que un arquer de grans resultats no té perquè saber "com ho fa", simplement ho fa perquè li és natural. Tendiu a refiar-vos més dels tècnics i de la bibliografía, tot i que no refuseu mai cap consell, que després haureu de valorar en el seu encert.

Pel que fa a l'estructuració d'una sessió, hi ha procediments estàndard. Llegiu per exemple el Capítol 9 del Manual de l'Entrenador FITA de primer nivell, i vegeu la presentació en diapositives sobre el tema:

Aprenentatge
1MB, 14 diapositives

Quan a l'avaluació d'uns resultats, els sistemes més habituals són els de puntuació directe, o el de mesura de la dispersió dels impactes (agrupament). Segons el que es tracti de valorar pot ser millor un o altre sistema. Però només amb una valoració objectiva sereu capaços de determinar els avenços. No us refieu de sensacions o altres elements subjectius.

L'observació de l'arquer també és avaluació, i hi haurà vegades que el recurs d'un mirall, o d'una filmació no serà suficient i us caldrà l'assistència d'un tècnic. No deixeu de demanar l'ajut que us calgui, ho agraïreu.


Convé també dir unes poques paraules sobre entrenar Tir de Camp. La tècnica bàsica és la mateixa que per qualsevol altre disciplina. Si la nostra precisió no és prou bona en pla, no esperem que ho sigui en condicions de Camp. Així el que cal treballar fonamentalment és la técnica en pla, tot i que alguna sessió es destini necessàriament a treballar tirs amunt, avall, o de través.

Entrenar Tir de Camp no és atipar-se de fer recorreguts sencers. Fent-ho així ho entreneu tot i no entreneu res. Fer un recorregut sencer pot entendre's com a avaluació d'un treball previ però no com a treball propiament d'entrenament. Entrenareu millor treballant bé les sessions com s'ha dit abans, i no fent més recorregut sencer que en competició, o quan vulgueu avaluar el vostre progrés.

Entrenar Tir de Camp també és dedicar sessions a exercicis aeròbics, a treballar l'equilibri en les més variades situacions, a avaluar les distàncies, i a un munt d'altres coses que no són tirar fletxes. Planifiqueu-ho com us calgui, però no deixeu de fer-ho!

Vegeu-ne la presentació específica:

Entrenament Camp
1,2MB, 28 diapositives

Una proposta marc de pla d'entrenament específic, com a exemple de com estructurar de manera progressiva les vostres sessions de tir, la podeu veure en un full de càlcul Excel, que podeu adaptar a la vostra disponibilitat i necessitats.


Full de càlcul Excel, 0.16MB

Aquest pla està basat en els principis generals que regeixen la funció de l'entrenament:


0,28MB, 20 diapositives

i pot adaptar-se de molt diferentes maneres segons el vostre calendari d'objectius, el vostre nivell, i les vostres disponibilitats. Sempre que aquestes no siguin massa limitades. Com a mínim convindria poder fer tres sesions de tir setmanals de 90 minuts.


23 d'octubre de 2006, darrera revisió 27 de març de 2007
 

Com a complement vegeu "Definicions i Conceptes en Entrenament" i "Avaluació de la Condició Física Específica" 
© JGiFHistòric 
 
Els meus clubs  
Club d'Arquers de Caldes de Montbui
Arquers del Negrell

LogoTEM.gif 100x100
Tir Esportiu Mataró

 
amb la col·laboració de
Servicios Informáticos