Arrowhead Fort de Bellegarde, 2005 Plana web d'en Josep Gregori i Font   Entrenador RFETA Llic 822   ROPEC 024407  


Inici
 
Presentació
 
Documents
 
Guiatge
 
Històric
 
Bibliografia
 
Vincles d'interès
 
Avís Legal

 
 

 
 
ARTICLES PROPIS
 
Tir de Camp
 
Arc Compost
 
Arc Nu
 
Diversos

DOCUMENTS
ARTICLES PROPIS i COL·LABORACIONS

 
DIVERSOS
 
Entrenament

Definicions i Conceptes en Entrenament: Document PDF amb definicions dels conceptes al voltant dels que s'articula l'entrenament específic. Adaptat a la base de Tir de Camp.
[0,42MB, 18 pg, Ed. Mar.2008]

Determinació de la condició física de l'arquer (Arc Nu): Document PDF amb la descripció dels tests més habituals i llur relació.
[61KB, 3 pg, Ed. Feb.2007]

Força - Temps

Mecànica

Balística interna del Compost: Descriu la balística interna d'un arc de politges, és a dir com l'arc acumula energia en obrir-se i com la restitueix a la fletxa en amollar la corda.
[Novembre 2000, HTML, 3pg.web]


Balística externa: Aquí s'estudia què li passa a la fletxa un cop ha abandonat l'arc.
[Gener 2003, HTML, 3pg.web]

GenParabCl.gif 400x223


Seguretat

Seguridad en los Recorridos de Tiro con Arco: Nociones de Balística Aplicada: Aplicació dels conceptes anteriorment exposats en la determinació de les zones de seguretat en recorreguts.
[0.12MB, 10pg, Ed 2003]

Guía de Montaje y Seguridad de Recorridos de Tiro con Arco: Guia publicada per la RFETA per ajudar en la construcció de recorreguts de Camp i de Bosc, tenint en compte aspectes reglamentaris, i de seguretat com els descrits abans.
[1MB, 33pg, Ed 2003]

Guia RFETA

 


 
© JGiFHistòric 
 

Altres documents
 
Guia Camp FITA
F.I.T.A.

 
Manual de Campo
J. Gregori

 

 
amb la col·laboració de
Servicios Informáticos