Arrowhead Fort de Bellegarde, 2006 Plana web d'en Josep Gregori i Font   Entrenador RFETA Llic 822   ROPEC 024407  


Inici
 
Presentació
 
Documents
 
Guiatge
 
Històric
 
Bibliografia
 
Vincles d'interés
 
Avís Legal

 
 

 
 
SEMINARIS
 
Seminari Tir de Camp
 
Seminari Arc Compost
 
Seminari Arc Nu

 


 
© JGiF

DOCUMENTS / SEMINARIS
 
Seminari Arc Compost / Diapositives

Tot seguit es donen i es comenten les diferents parts de que consta el seminari sobre Arc Compost, que acostuma a ocupar sis sessions, d'unes dues a tres hores lectives, més una a dues hores de pràctiques. Idealment es porta a terme en dissabtes consecutius. Peròdicament la FCTA convoca cursets d'aquesta mena, però els propis clubs poden solicitar-los.

1 - OBERTURA/POSTURA: Per iniciar el seminari de tecnificació s'exposa l'estreta relació entre l'obertura de l'arc i la constitució corporal de l'arquer. Convé la millor adequació possible entre ambdós per a obtenir una postuta tècnicament correcta i potent. Es donen les bases d'aquesta postura òptima.

OberturaCompost
POSTURA / OBERTURA
1,7MB   -   28 diapositives, Versió 11.07

2 - AJUST del COMPOST: Es presenta de forma ordenada els diferents passos de la posada a punt de l'Arc Compost per tal d'obtenir-ne el millor.

ajustCompost
AJUSTAT de l'ARC de POLITGES
1,75MB   -   31 diapositives, Versió 11.07

3 - ANÀLISI POSTURAL: Tots els trets importants en l'adaptació anatòmica de l'arc que porten a una postura tècnicament òptima.

AnalisiCompost
ANÀLISI POSTURAL
2,17MB   -   33 diapositives, Versió 11.07

4 - LA TRACCIÓ: Es presenten les diverses formes de la corba força-tracció segons el tipus de politja emprat, i el fistmele de l'arc, i s'alerta sobre els perills que comporta aquesta forma no lineal de tracció.

DFCompost
LA TRACCIÓ
2,3MB   -   24 diapositives, Versió 10.06

5 - ACCIÓ DINÀMICA: Recapitulació sobre elements posturals, i exposició del "principi de la cadena" que regeix en executar l'acció dinàmica post-ancoratge.

TC-AccioDorsal
ACCIÓ DINÀMICA
4,6MB   -   30 diapositives, Versió 12.05

6 - ELS DISPARADORS: Es presenten els diferents tipus de disparadors, i les diferents formes d'actuar-hi, amb recomanacions explícites per a cadescun.

Disparadors
ELS DISPARADORS
0,73MB   -   39 diapositives, Versió 10.06

7 - ACCIÓ DINÀMICA FINAL: Es discuteixen els problemes de l'anticipació, i la seva relació amb les diverses manifestacions del "pànic al groc" i es veu el què aporta l'anomenada deixada dinàmica o per sorpresa, i com arribar a executar-la consistentment.

TC-DinamicaFinal
ACCIÓ DINÀMICA FINAL
1,2MB   -   30 diapositives, Versió 11.06

8 - El seminari es complementa amb la projecció comentada de diversos video-clips i fotografíes, de professionals, i dels darrers Campionats del Món i d'Europa.

Històric 
 

Altres documents
 
A. Blazquez
Antonio Blázquez

 
Xotti-v3pt.jpg 140x200
Tiziano Xotti

 
Ellison98pt.jpg 140x205
Steve Ellison

 

 
amb la col·laboració de
Servicios Informáticos